Foto: UMF Carol Davila

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs de către Ministerul Educaţiei Naţionale 1.464 de locuri, dintre care 1.154 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 310 locuri cu taxă, pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020.

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor, formularul regăsindu-se pe site-ul UMF „Carol Davila” .

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, în perioada 11 – 17 iulie între orele 9,00 – 16,00.

În data de 24 iulie se va desfăşura concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă 2019-2020, pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti.

Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările.

Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2019-2020, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru următoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi, candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial, copiii din familiile afectate de catastrofe naturale, eroii Revoluţiei române şi copiii acestora.

De asemenea, UMF „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă fără concurs de admitere candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale sau naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor, formularul regăsindu-se pe site-ul UMF „Carol Davila” www.umfcd.ro.

Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF „Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019-2020 este de 9000 lei pe an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei pe an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi plătită în trei tranşe, astfel: prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală.

În planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pentru Institutul Medico-Militar au fost aprobate 70 de locuri bugetate pentru anul universitar 2019-2020. Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here