Fără îndoială că audiența cea mai mare, la a XII-a Conferință Națională de Bioetică, a avut-o masa rotundă, privind etica vaccinării. Au fost prezenți în sală peste 200 de participanți (medici, juriști, sociologi, psihologi, teologi, studenți, rezidenți etc.).

Interesul a fost atât de mare încât, de la început, Laurence Lwoff, șefa unității de Bioetică din cadrul Comitetului pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei, și-a stabilit programul în așa fel încât să poată participa la această dezbatere. Am moderat această sesiune și am avut emoții, deoarece în acest domeniu pozițiile par a fi ireconciliabile și mă așteptam la diferite reacții cu violență în limbaj, care să deturneze sensul dezbaterilor. Spre marea mea surprindere, în afară de două mici incidente, pe care le-am stăpânit, dezbaterea a fost un dialog real și schimbul de idei s-a bazat pe argumente și nu pe declarații. Din acest motiv țin să le mulțumesc participanților pentru această atitudine. Indiferent de opțiunea pro sau contra vaccinării obligatorii, cei care au intervenit în discuții au avut o atitudine mai mult decât decentă.

Încă de la început am precizat că rolul dezbaterii nu este de a pune în discuție valoarea sau argumentele științifice legate de vaccinare. Ceea ce am dorit să punem în discuție a fost dacă legea, privind vaccinarea obligatorie, respectă Convenția de la Oviedo. Dezbatarea a plecat de la câteva elemente importante: obligativitate versus liberă alegere; este o problemă etică, un conflict între etica individualistă (hipocratică) și etica utilitaristă (colectivistă); cum reziliem conflictul?

 Argumente pro vaccinare obligatorie:

 1. este o problemă de sănătate publică și statul are obligația să reglementeze acest domeniu;
 2. asigură protecția cetățenilor;
 3. reduce cheltuielile determinate de morbiditatea prin boli infecto-contagioase;
 4. protejează interesele minorilor;
 5. riscurile sunt minore.

Argumente contra vaccinării obligatorii:

 1. se încalcă autonomia persoanei și libertatea acesteia, se introduce un mecanism de discriminare (vaccinat/ nevaccinat);
 2. se încalcă relația medic – pacient;
 3. o persoană sănătoasă este obligată la o manoperă medicală;
 4. protejează interesele big pharma;
 5. există riscul accidentelor/ incidentelor și a bolilor post-vaccinale și mecanismul de raportare în România nu este pus la punct;
 6. se încalcă dreptul la opinie a medicilor în acest domeniu.

Sintetizând discuțiile, pot face următoarele remarci legate de relația Lege – Convenția de la Oviedo. În primul rând, faptul că statul român a încălcat Convenția, deoarece nu a organizat decât un simulacru de dezbatere, privind această lege. Articolul 28Părțile Convenției se vor preocupa ca problemele fundamentale pe care le ridică dezvoltarea biologiei și medicinei să facă obiectul unei dezbateri publice, în special în lumina implicațiilor relevante din punct de vedere medical, social, economic, etic și juridic, și ca posibila lor aplicare să constituie subiectul unor consultări corespunzătoare. Ori din martie 2017 și până în prezent, Ministerul Sănătății, inițiatorul legii, a organizat două așa-zis dezbateri a câte două ore fiecare, în care participanții au avut la dispoziție trei minute pentru a-și expune punctul de vedere. Rezultatul a fost inflamarea mediului public, clivarea societății si selectarea invitaților, care au participat la dezbatere. Dezbaterile s-au transformat intr-o formă fără fond. Niciun amendament propus nu a fost acceptat de inițiatori.

În al doilea rând, la nicio dezbatere nu s-a făcut vreo referire din partea inițiatorilor la Convenția de la Oviedo, deși România a ratificat-o din 2001.

În al treila rând, se observa că prevederile Convenției sunt citate partizan în funcție de grupul din care faci parte (pro sau contra). Adversarii vaccinării obligatorii citează în mod frecvent Articolul 5 O intervenție în domeniul săntății poate fi făcută numai după ce persoana respectivă și-a dat consimțământul în mod liber și în cunoștință de cauză. Acestei persoane trebuie mai întâi să i se furnizeze informația corespunzătoare referitoare la scopul și natura intervenției, cât și la consecințele și riscurile acesteia. Susținătorii legii vaccinării obligatorii se raportează doar la Articolul 26. Exercitarea drepturilor și prevederilor de protecție conținute de această Convenție nu pot face obiectul unor restricții, altele decât cele prevzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței publice, al prevenirii infracțiunilor, al protejării sănătății publice sau al protecției drepturilor și libertăților celorlalți. 2. Restricțiile menționate la paragraful anterior nu vor avea ca obiect art. 11, 13, 14, 16, 19, 20 și 21. Aici sunt necesare câteva precizări: după cum se vede, dreptul principal este prevăzut în articolul 5, deci articolul 26 este o excepție în ceea ce privește exercitarea drepturilor. Raportat la legea vaccinării obligatorii, așa cum a trecut ea prin Senat, se observă că unele articole nu sunt acoperite nici de articolul 26 al Convenției, deoarece acesta spune în mod expres că restricțiile sunt limitate, iar legea introduce discriminarea și intervenția în viața private –lucru interzis. Cu alte cuvinte, legea trebuie să fie amendată, deoarece în forma actuală încalcă Convenția.

În al patrulea rând, aprecieri generale de genul ”afirmații incomplente sau nedovedite științific” nu își au locul într-o lege, care trebuie să fie clară și previzibilă. Cine hotărăște că o afirmație este incompletă sau neștiințifică? Dacă există un articol științific cu privire la riscurile accidentele și incidentele vaccinării atunci se poate considera afirmația dovedită științific? Sau trebuie să existe criteriu cantitativ (număr de articole) care să dea consistență? Cum lumea științifică s-a dezvoltat datorită dezbaterii și a unor opinii contrare cine va face această diferențiere? Și întrebările pot continua. Și, în final, este etic ca prin lege să li se permită companiilor farmaceutice producătoare de vaccin să-și facă promovarea produselor evidențiind doar efectele pozitive și omițând să prezinte riscurile, accidentele, incidentele acestora?

Sunt doar câteva dintre problemele discutate. Bineînțeles, nu cred că după această masă rotundă participanții și-au schimbat (asemenea Apostolului Pavel pe drumul Damascului) în mod radical convingerile cu care au venit. Însă am observat că, pentru prima dată, au ascultat cu atenție opiniile și argumentele contrare. Este un mare pas înainte.

Ca o concluzie însușită unanim: legea vaccinării necesită amendamente, care să o pună în concordanță cu Convenția de la Oviedo. Ea trebuie să unească societatea și nu să o dezbine. Și ceea ce este mai important să respecte dreptul la libertatea de conștiință și autonomia persoanei.

P.S.1 În apărarea companiilor farmaceutice unul dintre participanți, susținător al vaccinării obligatorii, a spus oare nu este o ipocrizie pe de o parte, să pui la îndoială motivele companiilor farmaceutice, iar pe de altă parte, să accepți sponsorizări pentru această conferință de la ele? Deoarece nu a stat până la final, îi răspund aici: 1. Cele două companii farmaceutice care au susținut financiar conferința, pe de o parte nu sunt producătoare de vaccinuri, pe de altă parte, nu au făcut-o în mod gratuit, ci au avut un pachet de servicii pe care organizatorii le-au pus la dispoziție în baza unui contract. 2. Acum câțiva ani am participat la Congresul Mondial de Bioetică desfășurat la Singapore. Unul dintre lectorii invitați și-a făcut la început declarația de interese, arătând că prezentarea este urmarea unei cercetări științifice finanțate de trei mari companii farmaceutice multinaționale. După care în cuprinsul prezentării a avut accente foarte critice (ca să nu spun distrugătoare) la adresa acelor companii. În pauză l-am întrebat cum au acceptat companiile o astfel de prezentare. Mi-a răspuns eu am acceptat finanțarea unei cercetări oneste și când am inceput cercetarea am specificat în contract că rezultatele vor fi publice și corecte. Cu alte cuvinte, am acceptat să fac o cercetare nu am acceptat să mă vând.

P.S.2 De pe Facebook am aflat că la Senat, doamna Ana Adriana Săftoiu, în Comisia pentru Drepturile Omului, a propus o serie de amendamente în care părinții sunt condamnați la închisoare și la decăderea din drepturile părintești dacă nu respectă vaccinarea obligatorie. Dacă pedeapsa cu moartea nu ar fi fost abolită, ar fi propus și acest lucru? Iată cum necunoașterea, neștiința, fundamentalismul ideologic poate influența și oameni inteligenți. (cum o consider eu pe Adriana Săftoiu).

 

2 COMENTARII

 1. Un agricultor curios, cu mintea ”științifică”, se întreabă: ”Ce se va întâmpla dacă va semăna în lotul său de pământ (cernoziom de cea mai înaltă calitate) CARTOFI STRICAȚI primăvara?” Ce credeți ce va culege acesta din lotul său de pământ toamna?! Va culege o roadă bogată de CARTOFI NOI sau un morman de BURUIENE care nu folosesc la nimic?! Să răspundă fiecare, în funcție de IQ-ul său! Ce se va întâmpla însă în situația în care vom inocula în corpul UNUI OM SĂNĂTOS o supă de substanțe toxice extrase din HOITURILE pline de boli ale unor MORTĂCIUNI NECURATE (maimuțe verzi omorâte, porci uciși, câini eutanasiați, etc) sau din cadavrele unor copii avortați – supă cunoscută, în păsăreasca alopată, sub numele de ”vaccinuri”? Iarăși, să răspundă fiecare, în funcție de cum îl duce sau nu îl duce capul! Suntem doar în democrație – fiecare este liber să gândească cum vrea. Cel puțin atâta timp cât democrația nu s-a transformat încă în demoNOcrație (ceea ce nu este exclus să se întâmple în România dacă se aprobă legea de esență fascistă a vaccinării obligatorii). Personal însă nu pot să cred, nici măcar dacă mă pici cu ceară, în medicina bazată pe MORTĂCIUNI! În medicina bazată pe VIAȚĂ cred (aceasta mi-a adus vindecare de bola pe care cei 3 medici alopați cărora m-am adresat nu au putut să mi-o vindece). Cum însă aș putea să cred în medicina bazată pe mortăciuni?! În concluzie. De cânt este lumea și pământul a funcționat, funcționează și va funcționa întotdeauna următoarea LEGE: ceea ce seamănă omul, aceea și va secera! Cine a semănat VÂNT, va culege FURTUNĂ! Cine seamănă boală în corpul său, boală și va culege (oricât de mult nu s-ar lăsa amăgit de contrariu). Cine însă seamănă sănătate în corpul său, sănătate și va culege. Fiecare va culege ceea ce a semănat… ”16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici POMUL RĂU NU POATE FACE ROADE BUNE. 19 Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. ” Matei 7:16-20

 2. Legea vaccinării obligatorii. Strategia hienelor: 1. Manipulezi frica. Pui turma pe fugă. 2. Devide et impera (devide și cucerește). Separi o pereche de turmă. 3. Finalul. Separi vițelul de bivoliță. 4. Servești masa – cărniță fragedă de vițel! Vițelușul singur-singurel – despărțit de turmă, despărțit de mama lui – nu are nicio șansă în fața colților setoși de sânge ai hienelor. Nu exact aceeași strategie se urmărește și în cazul mega-escrocheriei numite ”legea vaccinării obigatorii”? Se caută, pe orice cale posibilă (discriminare, incitare la ură, manipularea sentimentelor de frică, amenzi cocoșante, confiscarea copiilor de către Barnavernetul românesc, hărțuirea părinților în comisiile de vănătoare a vrăjitoarelor, așa numitele comisii județene de vaccinare), să se despartă copiii de părinții lor iubitori. PENTRU PĂRINȚI: amenzi cocoșante, incitare la ură, minciuni și distorsiuni sfruntate, înfierare cu mânie proletară, persecuții, discriminare, confiscarea copiilor de către Barnavernetul românesc, ani grei de închisoare (cum nici măcar unui vioalator înrăit nu i-ai da). PENTRU COMPANIILE FARMACEUTICE STRĂINE: marea ”responsabilitate” de a colecta, an de an, profituri nesimțite în conturile lor din ce în ce mai umflate. Oricât de prost nu s-ar dovedi vaccinul lor (că a generat mii de cancere peste ani, că a dat naștere la un nou val de boli autoimune, etc) – nu contează – RESPONSABILITATEA producătorilor este practic ZERO. Cum s-ar spune: pentru sclavii români Ciumă, pentru stăpânii străini Mumă! Trăiască ”democrația” mioritică, pardon… am vrut să spun… piară demoNOcrația împreună cu toți trădătorii a căror mână va îndrăzni să voteze legea vaccinării obligatorii – o lege de esență fascistă care aruncă România cu zeci de ani în urmă în tenebrele totalitarismului odios!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here