Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a  lansat campania naţională media de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!”. 
Campania va fi implementată în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2018 şi este fundamentată pe Studiul naţional în populaţia generală privind consumul de tutun, alcool şi droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populaţia şcolarizată cu vârsta de 16 ani – ESPAD 2015, studii care relevă, la nivel naţional, o creştere a consumului de canabis.
Activitatea este finanţată prin Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-201.
Campania reprezintă un răspuns integrat şi complet în planul politicilor publice, cu rol emergent în dinamica consumului de droguri din România.
„#POTALTFEL” are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populaţia şcolară (15-24 de ani), asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii, respectiv, evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat de canabis.
Beneficiarii direcţi ai campaniei sunt 201.216 de persoane din populaţia generală (10%), cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, care vor primi informaţii cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, prin promovarea spotului video al campaniei.
Alţi 51.550 de tineri din segmentul de vârstă 15-24 ani şi 1692 de cadre didactice, din care: 9.250 de tineri cu vârsta de 15-24 de ani,vor fi informaţi cu privire la efectele consumului de canabis, în cadrul activităţilor de petrecere a timpului liber; 42.300  elevi de liceu şi studenţi, cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani, vor fi informaţi, sensibilizaţi şi conştientizaţi cu privire la consumul de canabis; 1.692 de profesori din unităţile liceale şi de învăţământ superior, care vor beneficia de activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la consumul de canabis.
Beneficiarii indirecţi sunt estimaţi a fi 80.000 de elevi şi studenţi, 3000 de cadre didactice din mediul şcolar şi universitar, precum şi peste 100.000 de membri ai comunităţii.
Obiectivele campaniei vor fi atinse prin desfăşurarea, la nivel naţional, a următoarelor activităţi: promovarea campaniei în mediul TV, on-line și presa scrisă pe întreaga durată a campaniei; sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituții de învățământ, pentru categoria de vârstă 15-24 de ani; activităţi de informare și promovare a alternativelor de viață sănătoasă, în zone în care tinerii aleg sa-și petreacă timpul liber (spaţii recreaţionale), cu sprijinul voluntarilor ANA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here